x
BWB
BWB

חשיבה יצירתית, סטנדרטים מקצועיים בלתי מתפשרים וגישה המציבה את הלקוח וצרכיו במרכז – הינם היסודות עליהם הוקם, צמח והתפתח משרד ברקמן, וקסלר, בלום ושות'.

יסודות אלו וההקפדה עליהם לאורך השנים הם שהובילו להכרה במשרד כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי עיסוקו: ליטיגציה ונדל"ן. הכרה והערכה זו מתבטאת בשנים האחרונות גם בדירוג המשרד על ידי מדריכי הדרוג הבינלאומיים והמקומיים כאחד מבין משרדי עורכי הדין המובילים בישראל הן בתחום הליטיגציה והן בתחום הנדל"ן.

מחלקת הליטיגציה
, בניהולם של עורכי הדין רון ברקמן ואופיר בלום, מתמחה בטיפול בתיקי High Profile Litigation מורכבים ובהיקפים גדולים, בכל אפיקי ההתדיינות האזרחית-מסחרית, והינה אחת המובילות בישראל בתחומי הטיפול והייצוג בתיקים מסוג זה.

מחלקת הנדל"ן
, בראשותו של עו"ד ארי וקסלר, השותף המנהל, מייצגת חברות בנייה ומשקיעים מובילים, יזמים, חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים, בעסקאות נדל"ן מורכבות ורחבות היקף בארץ ובעולם. 

קראו עוד