x
BWB

אודות ברקמן וקסלר בלום ושות’

BWB

אודות ברקמן וקסלר בלום ושות’

מובילים בליטיגציה ובנדל"ן

ברקמן וקסלר בלום ושות' נחשב כבר שנים ארוכות לאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחומי הליטיגציה והנדל"ן. פעילות המשרד, זוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה גם מצד מדריכי הדרוג הבינלאומיים והמקומיים ששבים ומדרגים את המשרד מדי שנה כאחד מבין המשרדים המובילים בישראל הן בתחום הליטיגציה והן בתחום הנדל"ן.

High Profile Litigation

מחלקת הליטיגציה של המשרד, בהובלתם של עורכי הדין רון ברקמן ואופיר בלום, מתמחה בטיפול בתיקי High Profile Litigation מורכבים ובהיקפים גדולים, בכל אפיקי ההתדיינות האזרחית-מסחרית, והינה אחת המובילות בישראל בתחומי הטיפול והייצוג בתיקים מסוג זה.

ככזו, זוכה פעילות מחלקת הליטיגציה של ברקמן וקסלר בלום ושות' להכרה ולהערכה מתמשכת הן מצד מדריכי הדרוג המקומיים והן מצד מדריכי הדירוג הבינלאומיים אשר דרגו את המשרד כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום הליטיגציה המסחרית ובתחום התובענות הייצוגיות. כך, למשל, בשנים האחרונות דורגה מחלקת הליטיגציה כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחומים אלה (TIER#1), על ידי מדריך הדירוג דן אנד ברדסטריט (Duns 100).

בין לקוחותיה של מחלקת הליטיגציה נמנים גופים ציבוריים ופרטיים, חברות היי-טק, בנקים וגופים מממנים, חברות מתחום התקשורת הסלולרית, חברות ביטוח, חברות בניה, גורמים הפעילים בשוק ההון, חברות ניהול תיקי ניירות ערך ובעלי שליטה בחברות, שותפויות ומיזמים משותפים.

לקוחות אלה נהנים משירות וליווי משפטי צמוד ומקצועי, המשלב הבנה מעמיקה הן של עולם העסקים והן של העולם המשפטי, מהתמחות בהתאמת אסטרטגיות הפעולה הטובות ביותר למקרה הרלוונטי, לצרכי הלקוח ולמטרותיו העסקיות ומאיתור והרכבת פתרונות יצירתיים "מחוץ לקופסא". באופן הזה מתאפשר ייצוגם המוצלח של לקוחות המחלקה במגוון רחב של סכסוכים,לרבות, הגנה על חברות מפני תובענות ייצוגיות, מאבקי שליטה, ייצוג בסכסוכים עסקיים ומסחריים בין חברות, סכסוכים בין בעלי מניות ושותפים, תביעות נגזרות ותביעות להסרת קיפוח, צווי מניעה וסעדים זמניים, טיפול במחלוקות הנוגעות לתחומי התקשורת, התאגידים, קניין רוחני, דינימכרזים, ביטוח, חדלות פירעון, אכיפת אגרות חוב, מימוש שעבודים, דיני בנקאות, מכרזים וכן בעתירות מנהליות ובעתירות לבית המשפט הגבוה לצדק. בנוסף, מלווה מחלקת הליטיגציה התדיינויות בסכסוכי שותפים ובתיקי מעמד אישי, בהם מעורבים היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

למחלקת הליטיגציה ניסיון רב בטיפול בכל הקשור לסכסוכים מסחריים בינלאומיים. מחלקת הליטיגציה מייצגת תובעים ונתבעים זרים בהליכים משפטיים בישראל, לרבות הליכי אכיפת פסקי דין זרים, בוררויות בינלאומיות וסיוע לגופים זרים לקבל סעדים זמניים וקבועים כנגד גורמים ישראלים. כמו כן, מייעצת המחלקה ללקוחות בינלאומיים השוקלים נקיטת הליכים משפטיים בישראל, וללקוחות מקומיים השוקלים נקיטת הליכים משפטיים בחו"ל, תוך עבודה רציפה עם משרדי עורכי הדין המייצגים אותם מחוץ לישראל.

נדל"ן מורכב בארץ ובעולם

מחלקת הנדל"ן של המשרד, בראשותו של עו"ד ארי וקסלר, השותף המנהל, מייצגת חברות בנייה ומשקיעים מובילים, יזמים, חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים, בעסקאות נדל"ן מורכבות ורחבות היקף בארץ ובעולם.

פעילות מחלקת הנדל"ן של המשרד זכתה וזוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה גם מצד מדריכי הדירוג הבינלאומיים והמקומיים שדרגו את המשרד כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן. כך למשל, מדריך הדרוג LEGAL 500 ומדריך הדרוג  D&B דרגו את המשרד בשנים האחרונות כאחד מעשרת המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן ("TOP 10").

מחלקת הנדל"ן מתמחה בטיפול בעסקאות הנוגעות לנדל"ן מניב, עסקאות רכישה ומכירה של קרקעות בשלבי תכנון שונים, עסקאות רכישת קרקעות מהרשויות באמצעות מכרזים ופיתוח הקרקעות הללו, עסקאות הנוגעות לבנייה למגורים (ובעיקר לבנייני יוקרה), קבוצות רכישה והשקעה, עסקאות הנוגעות לנדל"ן מסחרי (לרבות קניונים), עסקאות קומבינציה ושיתוף, ליווי וטיפול בכל הנוגע לתאגידי השקעה בנדל"ן בארץ ובחו"ל ועוד. הטיפול בעסקאות הנ"ל כולל ייעוץ וליווי לקוחות המשרד בכל הנוגע לעיצובם המשפטי, הכלכלי והמיסוי של העסקאות השונות, לרבות בהיבטי התכנון והבנייה, הליכי הרישוי לבנייה, עריכת מכרזים, וכן בנוגע להיבטי המימון והאשראי שלהן, היבטי ניהול ההשקעות, היבטי הפיתוח, היבטים סביבתיים ועוד.

הטיפול בעסקאות הנ"ל כולל גם ליווי וייעוץ ליזמים ישראלים הפועלים בשווקים זרים, לרבות בעסקאות שבוצעו בארצות הברית ובקנדה, במדינות אירופה ומזרח אירופה, ובמדינות אמריקה הלטינית.

לצד ההתמחות בטיפול ובביצוע עסקאות נדל"ן מורכבות כמתואר לעיל, מתמחה מחלקת הנדל"ן גם בייצוג לקוחותיה בסכסוכים ובהתדיינויות (ליטיגציה) הנוגעים לנושאים שונים המשיקים למגוון תחומי הנדל"ן.