x
BWB

דודי זילברבוים

שותף

דודי	זילברבוים
BWB

דודי זילברבוים

שותף

עו"ד דוד זילברבוים הינו שותף במחלקת הליטיגציה של ברקמן וקסלר בלום מאז שנת 2000, והינו בעל נסיון משפטי ועסקי עשיר. בין השנים 2008 ל- 2011 קיים פעילות עסקית עצמאית, בין היתר בליווי יזמים ישראלים וגופי השקעה בינלאומיים בהשקעות בתחומים שונים, לרבות בתחום החברות, מחקר ופיתוח, פטנטים, חקלאות מדוייקת ונדל"ן.

עו"ד זילברבוים מטפל במגוון רחב של תיקי High Profile Litigation, בכל אפיקי ההתדיינות האזרחית-מסחרית. תחום עיסוקו כולל, בין היתר, ייצוג חברות ויחידים, מקומיים ובינלאומיים, בתובענות בכל הערכאות המשפטיות בבתי המשפט השונים, ובהליכי בוררות וגישור.

לעו"ד זילברבוים נסיון משפטי ארוך שנים והתמחות מיוחדת בייצוג גופים פרטיים וחברות במגוון רחב של סכסוכים מסחריים-אזרחיים, בהיקפים ניכרים. כך, בין היתר, מטפל עו"ד זילברבוים בייצוג צדדים מגוונים בסכסוכים בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות דיני חברות ושותפויות, דיני חוזים, דיני בנקאות וניירות ערך, סכסוכים בתחום הנדל"ן ודיני שעבודים. עוד מרכז עו"ד זילברבוים את הטיפול במספר תיקי לשון הרע מורכבים, העוסקים בשאלות תקדימיות- ציבוריות, ומעניק ייעוץ ללקוחות בינלאומיים של המשרד בכל הנוגע לאכיפת פסקי דין זרים בישראל ובניהול הליכים משפטיים המערבים שאלות של הדין הזר.

בנוסף, לעו"ד זילברבוים נסיון רב והתמחות מיוחדת בייצוג יחידים וחברות במאבקי שליטה בחברות ובשותפויות, ובכלל זה טיפול בתביעות להסרת קיפוח, תביעות נגזרות וסכסוכי שליטה מורכבים.

תחום פעילות חשוב נוסף של עו"ד זילברבוים הוא תחום התובענות הייצוגיות, והוא מייצג לקוחות שונים של המשרד בתובענות הייצוגיות המוגשות כנגדם, תוך התמחות מיוחדת בתובענות שעניינן שוק ההון (לרבות טענות רשלנות המופנות כנגד דירקטורים ורואי חשבון בגין פרסום פרט מטעה בתשקיף), דיני צרכנות ודיני איכות הסביבה.

עו"ד זילברבוים צבר ניסיון ניכר גם בניהול הליכי חדלות פרעון, על כל היבטיהם, ובכלל זה הוא מטפל בגיבושם ובאישורם של הסדרי נושים, בייצוגם של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בתביעות המוגשות בעקבות הליכי חדלות פרעון, בהליכי פירוק מורכבים, במימוש שעבודים ונכסים, ובטיפול בחקירות במהלך פירוק.

עו"ד זילברבוים משמש כבורר ומגשר בסכסוכים משפטיים מורכבים בתחומים שונים של המשפט המסחרי-אזרחי.

  • בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב
  • משמש כבורר ומגשר בסכסוכים משפטיים מורכבים בתחומים שונים של המשפט המסחרי-אזרחי
  • חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 1997