x
BWB

הילה שינדלר

עורכת דין

הילה	שינדלר
BWB

הילה שינדלר

עורכת דין

חברה בצוות מחלקת הנדל"ן של המשרד.
מטפלת בעסקאות נדל"ן מגוונות עבור לקוחות המשרד, גופי בנייה, יזמים ולקוחות פרטיים ומתמחה בהסכמים למתן שירותי בניה, ניהול קבוצות רכישה ובהסכמי מכר קבלניים.

בעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) ותואר ראשון בתקשורת (BA), מאוניברסיטת תל אביב.
חברת לשכת עורכי הדין בישראל.

  • בעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) ותואר ראשון בתקשורת (BA), מאוניברסיטת תל אביב
  • חברת לשכת עורכי הדין בישראל משנת 2009