x
BWB

ערן אורבך

שותף

ערן אורבך
BWB

ערן אורבך

שותף

עו"ד ערן אורבך הוא שותף במשרד במחלקת הנדל"ן.

עו"ד אורבך מתמחה בייצוג בעסקאות נדל"ן גדולות ומורכבות בארץ, בייצוג בעסקאות השקעה ופיתוח נדל"ן בחו"ל ובייצוג בתיקי ליטיגציה גדולים ומורכבים בתחומי הנדל"ן והחברות.

עו"ד אורבך מייצג ומלווה את לקוחות המשרד בעסקאות נדל"ן רבות בארץ כולל ייצוג של הלקוחות בכל שלבי העסקה. משלב גיבוש העסקה, דרך ניהול המשא ומתן בנוגע אליה, חתימתה וביצועה, לרבות כל שלבי הבדיקות המקדימות, התכנון, הרישוי, ביצוע הבניה, המימון, הדיווחים לרשויות והעריכה של כלל ההסכמים והמסמכים הנוגעים לכך.

עו"ד אורבך מתמחה בייצוג בעסקאות השקעה ופיתוח נדל"ן בחו"ל והוא פעיל במיוחד בפעילות המשרד במגזר זה  הן בריכוז פעילותם של עורכי דין אחרים מהמחלקה והן במעורבות אישית- מקצועית. במסגרת זו עו"ד אורבך, לצידו של עו"ד וקסלר (ראש מחלקת הנדל"ן), מובילים את הטיפול בעסקאות השקעה בנדל"ן - באירופה, מזרח אירופה, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית. הטיפול בעסקאות אלו כולל ניהול של הקשר המקצועי עם משרדי עורכי הדין המקומיים בארצות היעד (שברוב המקרים הינם סניפים של משרדים בינלאומיים מובילים), ריכוז הקשר עם הלקוח ויועציו המקצועיים השונים והשתתפות דומיננטית בצוות המוביל את העסקה מטעם הלקוח.

ניסיונו ומומחיותו של עו"ד אורבך בייצוג ובניהול תיקי ליטיגציה כולל ייצוג של לקוחות המשרד בתיקי ליטיגציה בתחומים שונים ומגוונים הנוגעים לענייני נדל"ן וחברות. לעיתים, מדובר בהליכים שיש להם קשר לעסקאות שטופלו במשרד, כגון: בהליכים הנובעים מטענות המתעוררות בין הצדדים לעסקה, בתביעות לפירוק שיתוף (שלעיתים מובילות לגיבושה של עסקה) ובהליכים המתנהלים כתוצאה מהתקשרות עם צדדים בעלי מאפיינים יחודיים לעסקאות – ככונסי נכסים נאמנים וכו'; ולעיתים, מדובר בתביעות או בסכסוכים בתחומי הנדל"ן והחברות שאינם קשורים לעסקאות שטופלו במשרד.

על רקע ניסיונו הרב של עו"ד אורבך בתחום של ניהול משרדי עורכי דין, עו"ד אורבך פעיל מאוד בתחומים שונים הנוגעים לניהול המשרד והוא נמנה על מרכזי תחום גיוס כוח האדם המקצועי במשרד.

בנימה אישית: לצד פעילותו המקצועית, עו"ד אורבך הוא חובב ספורט מושבע, ונוהג לעסוק בשעות הפנאי בגלישת גלים, בספורט מוטורי ובכדורגל. 

  • בעל תואר הראשון במשפטים (LLB) מהאוניברסיטה העברית
  • חבר בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2000